• Kemudahan Pembiayaan Peribadi Untuk Keperluan Segera

Ciri-Ciri Keistimewaan

 • Amaun pembiayaan sehingga RM150,000
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun.
 • Bayaran melalui Potong Gaji
 • Tanpa penjamin atau cagaran
 • Pembiayaan bertindih boleh diuruskan
 • Pembiayaan berkonsep Tawarruq
 • Dilindungi oleh Takaful
 • Proses dalam masa 4 hari bekerja.
 • Rebat untuk penyelesaian awal

 
​​

Syarat pemohon

 • Warganegara Malaysia berumur antara 21 hingga 58 tahun.
 • Kakitangan kerajaan dan badan berkanun yang terpilih.
 • Jawatan tetap dan telah berkhidmat selama minimum 6 bulan

Pautan ini untuk melihat Jadual Pembayaran Bulanan

Anggota perlu mengisi borang dan dihantar bersertakan dokumen dibawah:

 • Salinan kad pengenalan (Depan dan Belakang)
 • Salinan bil Utiliti terkini
 • Salinan penyata gaji terkini (3 bulan)
 • Salinan buku akaun Bank Rakyat atau penyata akaun bank