SIJIL PENGIKTIRAFAN 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA

Sijil Pengiktirafan 100 Koperasi Terbaik 2021 telah berjaya tersenarai pada kedudukan ke 34

Sijil Pengiktirafan 100 Koperasi Terbaik 2020 telah berjaya tersenarai pada kedudukan ke 33

Sijil Pengiktirafan 100 Koperasi Terbaik 2019 telah berjaya tersenarai pada kedudukan ke 36

Sijil Pengiktirafan 100 Koperasi Terbaik 2018 telah berjaya tersenarai pada kedudukan ke 30

Sijil Pengiktirafan 100 Koperasi Terbaik 2017 telah berjaya tersenarai pada kedudukan ke 53

Sijil Pengiktirafan 100 Koperasi Terbaik 2016 telah berjaya tersenarai pada kedudukan ke 46


SIJIL PENGIKTIRAFAN KOPERASI WILAYAH PERSEKUTUAN

Sijil Pengiktirafan Koperasi Terbaik Wilayah Pesekutuan 2018

telah berjaya tersenarai pada kedudukan ke 16

Sijil Pengiktirafan Koperasi Terbaik Wilayah Pesekutuan 2017

telah berjaya tersenarai pada kedudukan ke 25


PROFILE 100 KOPERASI TERBAIK MALAYSIA 2016 – 2021

SKM – Profile 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2021
SKM – Profile 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2020
SKM – Profile 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2019
SKM – Profile 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2017
SKM – Profile 100 Koperasi Terbaik Malaysia 2016