Dengan segala hormatnya, kepada anggota KKMB yang ingin berhenti menjadi anggota KKMB boleh menghubungi pihak KKMB dengan cara menghantar email ke kkmbmembership@gmail.com.

Antara dokumen yang diperlukan adalah:

  1. Surat permohonan berhenti menjadi anggota.

Di dalam surat permohonan mestilah disertakan:

  • Nama (seperti dalam K/P)
  • Nama Bank
  • No. Akaun Bank
  • No. Telefon
  • Alamat E-mail
  • Alamat Surat-menyurat
  1. Sijil saham original (mesti dihantar kepada KKMB melalui pos)

atau

  1. Surat akuan sumpah ‘Pesuruhjaya Sumpah‘ jika berlaku kes kehilangan, kematian – email kepada pihak KKMB

*Tempoh proses mengambil masa 6 bulan selepas mesyuarat lembaga diluluskan.

*Ahli yang telah menyelesaikan pinjaman sahaja yang layak untuk memohon berhenti menjadi anggota.

Contoh sijil saham dan surat akuan sumpah.