Penambahan Saham Individu

Selamat Sejahtera, anggota KKMB digalakkan menambah modal syer sehingga RM 20,000 maksimum mengikut kelulusan yang diberikan oleh lembaga pengarah KKMB. Kepada anggota KKMB yang berminat boleh menghubungi pihak KKMB melalui telefon atau laman rasmi KKMB.

Mesyuarat lembaga yang bersidang pada 25 April 2024 telah bersetuju untuk melanjutkan tempoh untuk anggota mengemaskini yuran bulanan sehingga 30 Jun 2024. Anggota yang gagal mengemaskini yuran bulanan sebelum tarikh diatas akan hilang kelayakan sebagai anggota mengikut UUK 21 (2) Read More

Notis

Dimaklumkan bahawa semua anggota KKMB perlu mencarum yuran RM30.00 sebulan mulai January 2024 bagi layak menghadiri mesyuarat kawasan pada tahun 2025 dan seterusnya. Anggota yang gagal mengemaskini yuran bulanan sebelum 30 April 2024, akan hilang kelayakan sebagai anggota mengikut UUK Read More

Pemberhentian menjadi anggota koperasi

Dengan segala hormatnya, kepada anggota KKMB yang ingin berhenti menjadi anggota KKMB boleh menghubungi pihak KKMB dengan cara menghantar email ke kkmbmembership@gmail.com. Antara dokumen yang diperlukan adalah: Di dalam surat permohonan mestilah disertakan: atau *Tempoh proses mengambil masa 6 bulan Read More